Standard
budovy

Společné
prostory

Schodiště

Ve společných částech domu železobetonová konstrukce

Kanalizace

Plastové potrubí

Vnější terasy

Dřevoplast

Suterénní prostory

Keramická dlažba

Základy

Železobetonová základová konstrukce

Svislé nosné konstrukce

Kombinace zdiva z keramických a pórobetonových tvárnic

Konstrukce střechy

Dřevěný krov

Vnější omítky, fasáda

Kombinace fasádního zateplovacího systému s tenkovrstvou probarvenou omítkou, kamenného a dřevěného obkladu

Venkovní úpravy

Oplocení předzahrádky (pokud je součástí bytu) – betonové tvárnice s povrchovou úpravou imitace kamene včetně madla z jacklového profilu