Unikát ve Velkých Karlovicích

„Energie je to, co vše
uvádí do pohybu.“

Aristoteles

řecký filozof

 

Některá místa mají duši, některá zase bohatou historii. Jsou však místa, která mají oboje. Jedním z takových jsou Velké Karlovice. Nechte se pohltit a staňte se jeho součástí. 

Velké Karlovice se nachází v podhůří Javorníků a Beskyd. Stále se lze zatoulat na původní pastviny a spatřit malá stavení v horách, kde se pasou ovce a místní zde hospodaří jako za starých dob.

Můžete se procházet po okolních kopcích a nasávat unikátní atmosféru hor nebo se dát do řeči s místními. Lidé jsou zde svérázní stejně jako krajina, ve které se narodili.

Krajina, kterou
si zamilujete

Ať se vydáte z Velkých Karlovic kterýmkoliv směrem, vždy půjdete krásnou přírodou. Při procházkách minete kapličky a kříže, které upomínají na starosti a těžký život místních obyvatel.

Chráněná krajinná oblast Beskydy nabízí v každém ročním období spoustu krás. Horský prales Razula, rozprostírající se v údolí Malá Hanzlůvka, je domovem jedinečné fauny a flóry. Lesní porost jedlí bělokorých, smrku ztepilého a javoru klenu, poskytuje domov více než 70 druhům zvířat.

V zimě se celý kraj pokryje sněhem a vy objevíte krásy Karlovic z úplně jiné strany. Nechte jeden den svahy odpočinout a vyjeďte do bílé stopy, která Vás provede třpytící se zasněženou krajinou.

„Sklo se někdy třpytí víc než diamanty,
protože toho musí dokázat více.“

Terry Pratchett

anglický spisovatel

Vesnice, kde má každý
kout svůj příběh

Obec byla založena v roce 1714 na území, které se zalíbilo rožnovské, vsetínské a uherské šlechtě. V průběhu let se hranice obce posouvaly. Na vině byla nejen výhodná pozice, ale také pozdní osídlení oblasti. Jde o jednu z posledních kolonizovaných oblastí na Moravě.

Léta sporů o území vyústily v Bitvu na Machůzkách, kde zůstalo 13 mrtvých. Spor ukončila až Marie Terezie, která si nechala předložit katastrální mapu a osobně zakreslila hranici mezi panstvími. Přestože se katastr obce ještě mnohokrát změnil, již nebyla prolita žádná krev.

Po nacistické okupaci se Karlovice staly pohraniční obcí. Kvůli zavedení přídělového systému začal v roce 1939 na místní začal dopadat nedostatek zboží každodenní potřeby a potravin. Velmi brzy zde vykvetl černý trh a pašování zboží ze Slovenska, které lístkový systém nemělo.

Za celé období okupace bylo zatčeno a do koncentračních táborů odvezeno 73 obyvatel obce. Celkem zahynulo 42 karlovských. V roce 1965 byl na křižovatce rozcestí Soláň odhalen pomník symbolizující vítězství nad fašismem. Je věnován všem obětem, jejichž jména dodnes památník připomíná.

V současné době mají Karlovice rozlohu 80,79 km2 a patří k jedněm z větších obcí České republiky. Díky výhodné poloze jsou skvělým místem pro strávení letní i zimní dovolené.

Krajem skla
a hutí

Velké Karlovice jsou považovány za vesnici lidových umělců. Její historie je neodmyslitelně spjata s výrobou skla, které získalo věhlas v celém tehdejším Rakousko-Uhersku.

V roce 1840 se do Karlovic přestěhovala židovská rodina Reichů. Bratři Salomon a Samuel Reichovi si pronajali Františčinu huť a začali s výrobou skla. Jak si jejich sklo získávalo na popularitě, tak bylo potřeba rozšířit výrobu. Novou výrobnu pojmenovali Mariánská huť.

Založit výrobnu skla nebylo nijak nákladné a po vyčerpání palivového dříví byla postavena nová výrobna blíže k lesu. Zřízení nové hutě vyšlo levněji než přeprava dřeva. Jak mizelo dříví, tak se přesouval krajem i celý sklářský průmysl.

V dobách největšího rozmachu zaměstnávala sklárna 350 lidí. K jejímu zániku přispěla hospodářská krize a v roce 1930 byla výroba z Karlovic přesunuta do Valašského Meziříčí, kam ji následovaly rodiny sklářů.

Zakladatel výroby Salomon Reich byl významnou osobností Velkých Karlovic. Zasloužil se o budování škol, silnic a napojení na železniční síť. Staral se o vdovy po dělnících a vysloužilé zaměstnance. Mezi obyvateli byl velmi vážený.

Přestože se z údolí výroba skla vytratila a jen marně hledáme pozůstatky tehdejších hutí, tak šikovnost místních obyvatel můžeme dodnes obdivovat v muzeu ve Velkých Karlovicích.

Historická mapa
z 19. století

Informační prospekt

Zašlete si na Váš email shrnutí projektu V Mariánské huti.

Brožura